Хуманитарен център „Каритас“ във Варна смени своето местоположение. Новият адрес на Центъра е бул. Княз Борис 1, № 80А, гр. Варна. Входът се намира до Католическа църква „Свети Архангел Михаил“ и срещу хотел „Графити“.

Дейността на Центъра продължава да осигурява подкрепа на бежанците и хората, търсещи закрила в България, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция чрез:

  • съдействие за намиране на работа, информиране и кариерно консултиране;
  • обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения;
  • изготвяне на индивидуални планове за кариерно развитие, менторство и придружаване;
  • предприемаческа програма и съдействие за започване на собствен бизнес;
  • социална медиация