На 25 и 26.11.2016 г. за поредна година децата от ДЦДУ «Милосърдие» участваха във фестивала «Светът е за всички 2016 г.», който Областна администрация Русе организира във връзка с честването на Международния ден на хората с увреждания. Децата участваха в концерта с музикален спектакъл „Сватба“ и представиха изложба с изработени от тях глинени произведения, картини и предмети от природни материали.