Център „Милосърдие“ към Каритас Русе въведе метода на обучение „Монтесори“ в работата си. В специално оборудван кът и с помощта на обучени педагози, децата, които посещават услугата ще усвояват умения за ред, координация и концентрация, за да могат да се развиват в обществото като пълноценни личности.

Това, което отличава „Монтесори“ от другите обучителни терапии е, че се използват предварително подготвен набор от материали, принципи и подходи на работа, различна философия за развитието на детето и неговите потребности. Методът подпомага развитието на грубата и фината моторика, креативността, критическото мислене и самостоятелността.