Дарение от топли дрехи за зимата предостави Каритас Русе на Центъра за домашни грижи в Белене. Доброволката Магда Вълкова и ръководителката на Центъра Румяна Георгиева приеха от Росен Бъчваров дарението. Редовни посетители на Центъра за домашни грижи – възрастни хора, бедни или социално слаби, веднага се възползваха от възможността да изберат за себе си нещо подходящо за идващите студени месеци.

В Белене се намира един от Центровете за домашни грижи, управлявани от Русенската католическа организация „Каритас“. Доброволците от Центъра предоставят безценна подкрепа на възрастни и самотни хора като помощ в домакинството и медицинска помощ, закупуване на лекарства, консултации.