На 25-ти март в Конферентна зала „Пресцентър” в Канев център се проведе дискусия, организирана от Каритас Русе и Каритас България, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев”. Темата на събитието беше „Миграция, взаимодействие, развитие” като то е част от събитията по три-годишната инициатива „Миграция, взаимодействие, развитие” (MIND). Събитието откри Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, последвано от поздравителен адрес от Община Русе и Областна администрация Русе. Стефан Марков, директор на Каритас Русе и Светлана Гьорева, представител на Каритас България, направиха въведение и насочиха вниманието към гост лекторите – проф. д-р Анна Кръстева(НБУ), Петър Бучков (Българска платформа за международно развитие) и Илина Мутафчиева (Дружество на ООН за България). Модератор на събитието беше Цветана Ненова. В рамките на два часа те анализираха взаимовръзките между глобалната миграция и целите за устойчиво развитие на ООН. Присъстващите студенти и преподаватели се включиха активно в последващата дискусия.

В края на събитието бе обявен конкурс за кратки, иновативни и творчески проекти, свързани с темите за МИГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. Конкурсът е отворен за студенти (редовна и задочна форма) и докторанти в български университети от цялата страна.Целта на конкурса е да ангажира младите хора, които пряко се интересуват от темите за устойчивото развитие, миграцията и целите на ООН (Програма 2030), като чрез работите си те могат да изразят свободно своето мнение, да проявят креативност и иноваторство. Повече информация може да получите на нашата страница .