Каритас Русе проведе тренинг на млади обучители през изминалите 23 и 24 февруари. Той е част от тригодишния проект „Приеми и промени“ и в него взеха участие младежи от всякакви възрасти. Тази година темата е дискриминация. По време на уоркшопа се проведоха много обучителни игри, които младежите могат да използват на по-късен етап, когато ще провеждат подобни сесии с ученици от русенски училища. Също така беше представена и новата игра „Избери и промени“, част от проекта, чрез която всеки може да създаде своя история и да я сподели в социалните мрежи. Младите обучители от първата година споделиха своя опит и приеха топло всички нови членове на екипа!  Желаем успех на всички!