РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ ПО МИГРАЦИЯ (REMAP)

На 1 септември 2021 г. „Каритас България“ постави началото на изпълнението на инициативата „Регионален проект по миграция“ (REMAP). Тя се реализира в партньорство със седем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите, сред които: „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“.

Основна цел на REMAP е да спомогне за картирането и хармонизирането на интеграционните дейности и услуги, предоставяни от „Каритас“ по продължение на т.нар. „Балкански маршрут“, по който мнозина бежанци и мигранти от Близкия Изток и Северна Африка поемат в търсене на по-добри условия за живот. Акцент в проекта е укрепване на капацитета за работа с уязвими групи бежанци в контекста на преминаване от специфична хуманитарна подкрепа към по-дългосрочна и устойчива стратегия за социална интеграция.

REMAP се реализира с финансовата подкрепа на „Каритас Италия“ и „Каритас Испания“.