Проект „Приеми и Промени“ („Recognize&Change“)

Продължителност: 01/10/2017 – 30/09/2020

Цел на проекта: Основната цел на проекта е да повиши осведомеността на младите хора по отношение на различните форми на насилие и дискриминация и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура. Партньори по проекта са организации от Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Португалия, Румъния и Испания.

Целеви групи на проекта: Млади хора между 11 и 29 години (акцент върху учениците в гимназиите на възраст между 15 и 19 години от местни училища); учители; родители; социално ангажирани граждани; младежки организации; представители на местната власт.

На този етап, на територията на Русе, проектът се реализира сред ученици от следните училища: АЕГ „Гео Милев”, СУПНЕ „Фридрих Шилер”, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”; СУ „Възраждане”.

Основни дейности: Създаване на екип от 16 младежи и обучаването им за лектори на ученици; Провеждане на информационни часове (4 лаборатории на година) в класове от училищата участници по проекта по три основни теми: Връзки, дискриминация, насилие; Създаване на международна интерактивна платформа срещу дискриминацията и насилието; Организиране на три конкурса за видео за ученици от участващите класове; Планиране и организиране на срещи с учители и родители на учениците от съответните училища; Планиране и организиране на срещи с организации, работещи с младежи; Международен обмен на ученици, участващи в проекта; Организиране на конференции по темите на проекта, в които да се включат представители на всички заинтересовани страни; Изработване на препоръки за борбата с дискриминацията на европейско ниво.

Финансиране: Програма DEAR (Development education and awareness raising) на Европейската комисия

Мениджър проект: Ирина Стоянова