По време на празничните дни Центъра за временно настаняване на бездомни лица „Добрият самарянин“ получи няколко дарения от хранителни продукти, направени от частни дарители. Екипът ни изразява своята благодарност към всички, спомогнали за направата на празничните дни на потребителите на Центъра, по-специални.