Проект „Подсилване на компетенциите за защита и подпомагане на деца в риск“

Проект: Подсилване на компетенциите за защита и подпомагане на деца в риск в Център за обществена подкрепа „Том Сойер“

Продължителност: 01.01.2013 г.– 31.01.2016 г.

Цели на проекта:

  • Да се повиши разбирането на екипа към основите на социалната работа и работата върху социален случай (социалната работа като цяло е млада област в България и липсва стандарт за това в какво тя се изразява);
  • Да отговори на нуждата от познаване на различен от Българският опит за социална работа и различна клинична практика на работа по социален случай на деца, преживели травмиращи събития;
  • Да развие методика за работа и механизъм и за разбиране и управление на случаи на деца, жертви на трафик на хора, полагайки, че в това са едновременно социални и криминални случаи и изискват специфичен подход на екипна работа;
  • Да засили партньорството, базирано на директна работа по случаи със структурите на МВР и Прокуратура, промотирайки принципите на Child friendly justice;
  • Да обособи в рамките на екипа специалисти, които управляват случаи на деца – жертви на трафик и такива, които работят с деца, извършители на престъпление, следвайки и прилагайки Правосъдие за деца.
  • Да се създадат устойчиви връзки между работата на екипа и социалното учение на Католическата църква, чрез активно въвличане на всеки член на екипа в дейности на мрежата на Каритас в България и Европа;

Финансиране: Каритас Франция