Залата по кинезитерапия и рехабилитация в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Свети Викентий“ в град Белене беше обновена с нови уреди. Като част от реновациите в Центъра предстои откриване на нова зала за работа по метода Монтесори.