Проект „Мобилен консултатитен център за хора с увреждания и техните близки“

Мобилен консултативен център за хора с увреждания и техните близки от област Русе е проект, който Каритас Русе започна да изпълнява в края на 2009 година. Проектът е партньорски и се финансира от немската организация Action Mensch в сътрудничество с Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein и Каритас Русе.

Основната цел на проекта беше подобряване живота на хората с увреждания и на техните близки, защита на правата им, борба с изолацията и отчуждението – преодоляване на ограниченията на увреждането и постигане на социализация и пълноправно включване в обществото.

В рамките на проекта мобилен екип от специалисти (социален работник, психолог и юрист) предоставяше в домовете на хората със специални нужди и на техните близки психологическа, правна и социална подкрепа.