Миграция, взаимодействие, развитие (MIND)

Дванайсет организации, една обща визия

 Каритас Русе участва в тригодишната инициатива „Миграция,взаймодействие, развитие“. Тя е с продължителност три години и в нея участват 12 „Каритас“ организации от общо 11 европейски държави, имаща за цел да повиши обществената осведоменост по въпросите за устойчивото развитие и да насърчи образованието за развитие в Европейския съюз. Участниците са: „Каритас България“, „Каритас Австрия“, „Каритас Бавария“ (Германия), „Каритас Чехия“, „Каритас Холандия“, „Каритас Европа“, „Каритас Белгия“, „Каритас Италия“, „Каритас Португалия“, „Каритас Словакия“, „Каритас Словения“ и „Каритас Швеция“.

Повишаване на осведомеността

„Миграция, взаимодействие, развитие“ ще допринесе за активното участие на европейското общество по въпроси и проблеми, свързани с устойчивото развитие, както и за повишаване осведомеността за връзката между миграцията и устойчивото развитие. Във всяка една от трите години, „Каритас“ ще постави акцент върху конкретна тема, свързана с миграционния поток, включително за причините за миграцията, интеграцията, приноса на мигрантите за развитието на приемащите страни и на страните им по произход.

Значимост

„Миграция, взаимодействие, развитие“ ще съдейства за постигането на Програма 2030 за устойчиво развитие, която е жизненоважна за опазването на нашия общ дом и общото благо. „Каритас“ е убедена, че изграждането на прогресивни общества, основани на милосърдие, хуманност, солидарност и загриженост за общото благо е от ключово значение за постигането на целите за устойчиво развитие и създаването на по-добър свят за бъдещите поколения.

Координатор за „Каритас Русе“: Кремена Цанева

Инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ се реализира с финансовата подкрепа на  Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и повишаване на осведомеността.