Каритас Русе обявява две свободни позиции за младежка практика с ментор по програма „Социални иноватори“ на следните длъжности:

  1. Асистент Социални дейности в Център за деца с увреждания
  2. Асистент Социални дейности в Център за обществена подкрепа за деца

Практиката е с продължителност 80 астрономически часа и ще бъде проведена в периода 11 април – 31 август 2021 г. Програмата и графикът ще бъдат съгласувани с индивидуалните възможности на практикантите.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са на възраст между 18 и 29 години
  • Не учат и не работят или
  • Са студенти по специалност в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността или
  • Са завършили наскоро висшето си образование в сферата на хуманитарните или социалните науки и търсят работа или не работят по специалността
  • Да проявят интерес към дейностите в социалните услуги в общността

По време на практиките младежите ще работят под прякото ръководство на управителите на Център за деца с увреждания „Милосърдие“ и Център за обществена подкрепа за деца в риск „Том Сойер“ към Каритас Русе. Там те ще се запознаят с цялостната дейност на тези социални услуги, ще подпомагат менторите си в ежедневните им задачи и ще придобият безценен опит и знания за работата с децата.

Ако проявявате интерес да се включите в обучителните практики, може да ни изпратите имейл с описание на мотивацията ви да кандидатствате за избраната позиция и телефон за обратна връзка на: office@caritas-ruse.bg.

Срок за кандидатстване: до 31 март 2021 г.

Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм