Проект „Изграждане на транснационален механизъм за борба с трафика на хора в Румъния и България“

Проектът се финансира от Европейската комисия, Главна Дирекция – Справедливост, Свобода и Сигурност, номер на договора за финансиране : JLS/2007/ISEC/486 и е съ-финансиран от Каритас Франция.

Начална дата 31.12.2008 година, продължителност 26 месеца.

Основна цел:

Да създаде безопасна среда за младите хора в пограничният район на река Дунав, като реализира съвместни превантивни действия спрямо рискът от трафик на хора, съобразени със създалите се нови условия след присъединяването на България и Румъния в ЕС.

Подцели:

 1. Да предостави условия и да развие добра координация, сътрудничество и взаимно разбиране сред представителите на законодателна и изпълнителна власт, местни и национални власти и институции и други свързани оргaни на ЕС.
 2. Да предоставя и развива добри практики за превенция на престъпността.

Групи дейност:

 1. Обучителни дейности в Русе и Букурещ за интегрирани групи – представители на различни целеви групи – младежи, представители на различни институции, НПО, местна власт и медии.
 2. Разпространяване на информация и знания чрез застъпничества кампания в районът около градовете Гюргево и Русе, идентифицирани като високо рисков район. Разширяване на информацията в сайта www.anti-trafficking.info за бенефициентите на този проект чрез поставяне на нови сектори, които са удобни инструменти за посетители и дават възможност за форумни контакти между партньорите.
 3. Проучване сред учениците на 100 училища в България и Румъния.
 4. Обмяна на опит – Париж, Русе, Букурещ.
 5. Застъпничество и лобиране на местно, национално и европейско ниво.
 6. Заключителна конференция в град Русе.

Целеви групи:

 • Младежи – ученици и студенти;
 • Представители на изпълнителната власт;
 • Представители на съдебната власт;
 • Институции и местни власти;
 • Национални и местни власти;
 • СГО и НПО