ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА И ОТ ДРУГИ СТРАНИ НА ПРОИЗХОД

Продължаваме да помагаме на бежанците и хората, търсещи закрила в България с комплексна подкрепа, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция. Достъпът до жилище, качествено образование и до пазара на труда е важна стъпка, помагаща на засегнатите хора да постигнат самостоятелност и да поемат отново живота си в свои ръце.

В съответствие с тази наша мисия, „Каритас“ надгражда досегашната си подкрепа с акцент върху дейности за насърчаване на устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците в България, чрез:

съдействие за намиране на работа, информиране и кариерно консултиране;

обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения;

курсове по български език за работещи/търсещи работа;

изготвяне на индивидуални планове за кариерно развитие, менторство и придружаване;

предприемаческа програма и съдействие за започване на собствен бизнес.

Прави добро

Русенската католическа организация „Каритас“ помага с тези инициативи в Хуманитарните центрове в Русе и Варна, като част от мрежата на „Каритас“ в България. Повече информация за критерии и включване, може да получите тук:

Хуманитарен център на „Каритас“ Русе
ул. „Богдан войвода“ №3
+359 887 158 152
office@caritas-ruse.bg

Хуманитарен център на „Каритас“ Варна
бул. „Княз Борис Първи“ №80 а
До Католическа църква „Свети Архангел Михаил“; срещу хотел „Графити“
+359 882 805 867
office@caritas-ruse.bg

Период на инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“: 1 януари – 31 декември 2023 г.

Инициативата се реализира в партньорство с ВКБООН.