Пети декември беше денят на доброволеца и по този случай млади доброволци от организацията проведоха инициатива в неделния ден. Те раздаваха топъл чай и информационни брошури за доброволчеството пред „Градските хали“. Младежите споделиха защо отделят от свободното си време, за да помагат на другите:

Стивън: „Винаги съм искал да помагам на другите. Затова и избирам да бъда доброволец в свободното си време.“
Белослава: „Станах доброволец, основно, защото искам всички деца да имат равен шанс и възможности, да бъдат приемани еднакво.“
Чрез отделеното време и желанието за работа на всеки един доброволец ние успяваме да достигнем до много повече хора в нужда. Благодарим им за усилията!
Инициативата се проведе при спазването на всички противоепидемични мерки.