Всеки желаещ да се сдобие с ръчно изработена мартеничка от потребителите на услугите обслужвани от Каритас Русе може да го направи до края на месеца в Народно читалище „Захари Стоянов-1937“ ( бул. „Липник“ №58). Благотворителният мартенски базар е разположен на втория етаж в библиотеката на читалището, от 8:30 до 16:30 часа, всеки работен ден.

Освен мартенички, изработени в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на бездомни лица и Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“, посетителите ще могат да открият и други украшения в духа на предстоящия празник.

Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на две каузи – за допълнителна помощ при покриването на разходите за лекарства на потребители на Центъра за временно настаняване на бездомни лица, а в Дневен център за деца с увреждания ще бъдат добавени към сумата събирана за закупуването на тангентор за рехабилитация на деца с физически увреждания.