Каритас Русе проведе духовни упражнения за своите служители от социалните услуги: Дневен център за деца с увреждания, Приют за бездомни, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция на бездомни, Център за домашни грижи, Кризисен цънтър за жертви на домашно насилие и от епархийния офис. В упражненията, които се проведоха в Дневен център милосърдие, взеха участие и доброволци от някои от услугите.

Духовен лектор бе о. Койчо Димов, енорийски свещеник във Враца и с. Бърдарски геран, който организира беседата в две части. Първата бе за историята на католическата църква в България и по-специалното място на Чипровци в духовния живот на църквата и на нацията. Втората част бе посветена на теологочни теми идващи от литургичните четива през настоящата седмица и кореспондиращи с каритативната дейност на служителите. Упражненията завършиха с дискусия по въпроси, зададени от участниците.