Близо деветстотин души – деца и възрастни, са получатели на социалните услуги на Русенската католическа организация „Каритас“ през последната една година на територията на Северна България. Още близо три хиляди и двеста бежанци от войната в Украйна получиха подкрепа за включване в пазара на труда и социална интеграция в местните общности. При стотици възрастни хора всеки ден освен храна за тялото, идва и храна за душата с топла дума и подкрепа.

Това са само част от човешките измерения в работата на „Каритас“ Русе, описани в Годишния доклад за 2023 година, който днес излезе от печат – в навечерието на общото събрание на организацията. Книжката от 52 страници се разпространява безплатно, електронното издание може да бъде открито и тук на нашия сайт.

„Каритас“ Русе е една от най-старите неправителствени организации в България – основана през 1992 г., работеща в подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се хора. Екипи от  специалисти, социални работници и доброволци споделят ценностите на състрадание, милосърдие и благотворителност. Облекчават човешкото страдание. Подпомагат човешкото развитие и достойнство.

Днес организацията е солиден доставчик на социални услуги, обърнат към най-уязвимите нуждаещи се хора. Работи в цяла Северна България – територията на Никополска католическа епархия, с центрове в Русе, Варна, Свищов, Белене, Малчика и Бърдарски геран.

От 01.03.2023 година Каритас Русе пое ръководството на комплекса от социални услуги „Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения“. Жилището осигурява защитена и близка до семейната среда, както и 24-часова грижа за посрещане на ежедневните нужди на шестима потребители от храна, облекло, социализация и др. Момчетата участват активно в процеса по приготвяне на храна и изпълняват разнообразни домакински задължения, което помага за развитието на техните умения.

И през 2023 година стотици деца и лица със специални нужди и деца и семейства в риск, получиха комплексна подкрепа в центровете за социални услуги в Русе и Белене. С капацитет от няколко десетки места, те често привличат двойно повече потребители. Близо двеста души пък са намерили покрив над главата, помощ и опора в Приюта за бездомни през изминалата година. В Русе, Белене и село Бърдарски геран работят благотворителните инициативи за домашни грижи за самотни възрастни хора и кухня на колела.

„Каритас“ Русе продължи да подкрепя бежанците от войната в Украйна чрез редица дейности, свързани с тяхната социална интеграция. Екипите на Хуманитарните центрове в Русе и Варна предоставиха подкрепа на бежанците и хората, търсещи закрила в България, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция с убеждението, че достъпът до жилище, качествено образование и до пазара на труда е важна стъпка, помагаща на засегнатите хора да постигнат самостоятелност и да поемат отново живота си в свои ръце.

Оказахме съдействие за намиране на работа, информиране и кариерно консултиране на повече от 550 души в Северна България. Повече от 200 деца на бежанци от войната в Украйна се включиха в неформални артистични, образователни и спортни дейности по групи, водени от специалисти с педагогически умения.

Нашата мисия:

„Каритас“ Русе протяга ръка за помощ към бедните, уязвимите и социално изолираните, без оглед на тяхната раса, политически убеждения, пол и религия. Чрез нашите социални услуги, проекти, застъпнически кампании и действия при бедствия ние работим за изграждането на свят без бедност и несправедливост.