От 3 до 5 август 2016 г. се проведе Заключителна среща по приключилия на 15 юли тригодишен проект „Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонд за реформи, свързан с участието на гражданското общество. По проекта бяха изградени четири центъра за работа с деца във Враца, Белене, с. Ореш и с. Малчика.

На заключителната среща, проведена в конферентната зала на хотел „Вега“ присъстваха екипа на проекта и служители от центровете, г-жа Йорданка Стоянова, представител на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, г-н Милен Дулев – кмет на Община Белене, както и представители на различни институции.

След откриването на срещата от г-жа Стоянова и г-н Стефан Марков – изпълнителен Директор на Каритас Русе, ръководителите на четирите центъра по проекта представиха и анализираха дейностите на социалните услуги и трудностите, с които са се сблъскали екипите им. Г-жа Милена Неделчева – началник на Отдел „Закрила на Детето“ и г-жа Нина Димитрова – началник на отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ представиха доброто сътрудничество между доставчиците на социални услуги и Дирекция „Социално подпомагане“. Г-н Милен Дулев представи визията на Община Белене за създаване на мрежа от социални услуги. Г-жа Катя Петрова – началник на отдел „Социални дейности“ презентира добрата практика на Община Русе при предоставяне на различните социални услуги и използването на външни доставчици от неправителствения сектор.

Срещата приключи с посещения на социалните услуги на Каритас Русе, предоставяни като държавно-делегирани дейности – Център за обществена подкрепа „Том Сойер“, Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“, Приют за бездомни „Добрият самарянин“ и Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни. Беше посетен и Дневен център за деца и младежи с увреждания „Рализ“.