Каритас Русе дари 70 кашона с дрехи на възрастни хора и социално слаби семейства към Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в Община Иваново. Това е поредно дарение от страна на русенската организация и ще достигне до повече от 300 души в 13-те населени места на Общината. Чрез съвместната си работа, Каритас Русе и двете организации продължават да подкрепят стотици възрастни хора и семейства в неравностойно положение.