На 17.09.2021г. в гр. Белене се проведе „Училище на Каритас“ – постоянно функциониращ инструмент на организацията, който цели да повиши базисните нива на познание и ангажираност на работещите в Каритас, както и на доброволци в различни дейности. В случая организатор бе РКО Каритас, а обучаваните бяха 11 души, новоназначени служители от услугите на организацията в Белене: Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за домашни грижи, служители от Центъра за домашни грижи в с. Бърдарски геран, както и доброволци от енорийската беленска група.

Училището се проведе в обучителната зала в двора на църквата „Рождение на Света Дева Мария“ в Белене и лектори бяха енорийският свещеник о. Паоло Кортези и генералният секретар на НКФ Каритас България – Емануил Паташев. Отец Паоло запозна участниците в училището с основните аспекти на теологията на Каритас, базирайки се на библейски текстове и пастирски напътствия на папа Франциск, а г-н Паташев обучаваше за ангажиментите и структурирането на Каритас по света, в България и в частност в Никополска епархия. Извършена бе и обмяна на опит между различните участници в събитието.