what-is-home

„Какво е дом?“ (#whatishome) е 3-годишна кампания на „Каритас България“ и още 11 „Каритас“ организации от Европа, поставяща акцент върху взаимовръзката между миграцията и развитието, причините за миграцията и дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом.

Тази година кампанията насочва внимание към приноса на мигрантите за развитие на страните, от които произхождат и в които са се установили да живеят и работят. Основната цел е да се съдейства за постигане на по-голяма приемственост и толерантност към мигрантите в България и в Европа и да се покаже тяхното положително влияние върху местната култура и ежедневие.

Както и през миналата година, така и през тази, ще бъдат споделени историите на познати и непознати хора, установили се или завърнали се в България, откриващи нейните възможности за живот, работа и развитие. Ще бъдат разгледани и въпроси, свързани с празнотата, която мигрантите биха оставили в обществото и в личния ни живот.

Защото изконно право на всеки човек е да развива потенциала си и да допринася за развитието на обществото, в което е открил своя дом, независимо от произхода си и държавата, от която идва.

В България кампанията ще протече в периода 1 юли – 31 август, в уеб сайта и социалните канали на „Каритас България“ във Facebook, Instagram и Twitter.

„Какво е дом?“ е част от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.