Проект „Трансгранична обмяна на опит на епархийно ниво“

По програма Духовно и организационно развитие на Каритас, Каритас Русе реализира проект „Трансгранична обмяна на опит на епархийно ниво”. Проектът беше финансиран по съвместна пограма за подпомагане развитието на  енорийските организации и доброволчеството на Каритас Италия и CRS – Европа и Среден Изток.

Основната цел на проекта беше иницииране на опознаване, споделяне на опит и полагане на основите на стратегическо сътрудничество между две епархийни организации от две съседни държави – Каритас Русе, България и епархийната организация Каритас Букурещ, Румъния. В рамките на проекта двете организации обмениха информация за своята структурата, работа с доброволци, програми и проекти и реализираха двудневно посещение на представители на екипа на Каритас Русе и енорийските отговорници от Русе, Малчика и Белене в Букурещ, по време на което бяха посетени редица ключови проекти на Каритас Букурещ, проведоха се срещи с техните ръководителите, както и с директора на организацията отец Кобзару, на които бяха обсъдени възможностите пред двете организации за бъдещо партньорство.