Световен ден на бежанците: Възвръщане на надеждата

„Опитът на немощта и ограниченията, който сме натрупали през последните години, а сега и с трагедията на една война с глобални последици, трябва да ни научи на нещо решително: ние не сме на света, за да оцеляваме, а за да бъде позволен на всеки един достоен и щастлив живот.“
Из Послание на папа Франциск за VI Световен ден на бедните, 13.11.2022 г.

Контекст

Всеки ден някъде на планетата хора се превръщат в бежанци. Всички те поемат трудния път на бягството, за да спасят живота си. Хората, бягащи поради конфликти, насилие и преследване, са дълбоко разтърсени от загубата на дома си, близките си и от внезапната промяна на цялост­ния си начин на живот. Дългото пътуване до безопасно място, често се оказва болезнено и нанасящо допълнителни травми.

Хората, принудени да напуснат дома и родината си, разказват за преживяното с очи, стаили огромна болка. Да заговорим тези очи, значи да ги разберем, а когато усетим посланието им – вече помагаме.

Социално включване и ефективна интеграция

Един от най-добрите начини за подкрепа на бежанците е включването им в общностите, където са намерили безопасност. Достъпът до жилище, здравни грижи, образование и до пазара на труда е важна стъпка, помагаща на засегнатите хора да постигнат самостоятелност и да поемат отново живота си в свои ръце. Това е и предпоставка за прекъсване на процеса на изпадане в неравностойно положение и социална изолация и възможност бежанците да осъществят своя принос за развитие на приемащото ги общество.

Водени от това убеждение, помагаме на бежанците, потърсили подслон в България, с комплексна подкрепа, включваща: социална медиация, кариерно консултиране, съдействие за намиране на работа, курсове по български език, обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България. Осъществяваме тези дейности в центровете на „Каритас“ за подкрепа на бежанци в София, Бургас, Варна, Русе и Пловдив.

Възвръщане на надеждата

Всеки човек се нуждае от подкрепа и разбиране, нуждае се от шанс. Зачитането на човешките права, защитата на правото на достоен живот, вярата, че сме еднакви в различието, са принципите, от които се ръководим в „Каритас“, подкрепяйки хората, останали без дом, близки и родина, потърсили подслон в България.

Затова продължаваме да помагаме на бежанците и хората, търсещи закрила в България, с комплексна подкрепа, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция. Помагаме им да възвърнат надеждата си, осъзнавайки, че не са сами в този тежък момент и че има шанс отново да водят пълноценен живот, да работят достойна работа, отговаряща на професионалната им квалификация, да се развиват и да допринасят за развитието на обществото, в което са намерили утеха и упора.

Защото вярваме, че всеки човек, независимо от своята расова, национална, етническа и религиозна принадлежност, има право на достоен живот, в която и страна да се установи да живее. И защото, както споделя Светият отец в посланието си за 107-ия Световен ден на мигрантите и бежанците: „Призвани сме да мечтаем заедно, без страх, като едно човешко семейство, като спътници в едно и също пътуване, като синове и дъщери на тази земя, която е наш общ дом, всички – братя и сестри“.