Повече активност на всички заинтересовани страни е нужна, когато става дума за политиките и реалностите в предоставянето на дългосрочни грижи за възрастните хора (65+) в дома и общността. В момента се определят правилата, по които ще се реализират тези политики за десетилетие напред. От държавния бюджет трябва да се финансират повече социални услуги, защото сега тежестта пада основно върху бюджетите на общините. Възрастните хора не желаят да напускат домовете си и да отидат в институции – грижата в дома е ценна, но скъпа.

Това са част от изводите от кръглата маса във Варна, организирана от Русенската организация „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“.

Участниците дискутираха изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна. Преди това подобни кръгли маси бяха организирани в редица населени места на Северна България, където работи „Каритас Русе“.

Тук може да прочетете още за предишните дискусии в Русе, Плевен и Бяла Слатина.

Тук може да прочетете за кръглата маса в Левски, а тук – за Свищов и Белене.

А тук – за публичната дискусия по темата в Русенския университет.

Форумът във Варна се проведе на 19 март – Световен ден на социалната работа, отбелязван по инициатива на Международната федерация на социалните работници, непосредствено след градско събитие по темата, организирано от Община Варна.

Кремена Цанева от екипите на „Каритас“ направи презентация на финалното изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на Каритас.

„Само преди дни приключи общественото обсъждане на проекта на Националната карта на социалните услуги – основен инструмент за планиране и финансиране на този сектор за години напред. Община Варна активно участва в процеса и насърчава останалите общини в страната да се включат“. Това подчерта Ивелина Кирилова, началник отдел „Социални услуги и проекти“ в дирекция „Социални дейности“. Според нея грижата в домашна среда е много по-скъпа от резидентната грижа, но и много по-ценна за възрастните хора и техните близки.

„Услугите за възрастните хора са социалните услуги на бъдещето. Затова част от тях, които сега се финансират от общинските бюджети, трябва да станат ангажимент на държавата. Демографските тенденции го изискват. В сектора работят професионалисти с отдаденост и призвание“, каза Христина Димитрова от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна към РДСП Варна.

В кръглата маса участваха представители на местните власти, доставчици на социални услуги – неправителствени организации с дългогодишен опит и експертиза в темата, бивши и настоящи общински съветници, социални работници. Сред тях бяха и професионалисти от екипите на „Каритас“ във Варна: от защитеното жилище и от Хуманитарния център на „Каритас“, воден от Йордан Кателиев, общински съветник и председател на ПК по собственост и стопанство във Варненския общински съвет.

По време на дискусията беше представена и добра практика на „Каритас – Русе“ от Белене: Центърът за домашни грижи за възрастни хора работи с екип от четирима души и се грижи за около 70 души на територията на дунавския град.

„За да съществува един такъв център, общината трябва да припознае тази грижа в дома, която е и социална, и медицинска. Каритас имахме десетилетен европейски опит, който пренесе модела и у нас. За да работи, е нужно съчетаването на усилия на държавата, на местните власти, на дарителите и на самите доставчици, както и ангажимент от самите потребители“, разказа изпълнителният директор на Каритас Русе Стефан Марков. „За да го има отприщването в сектора обаче, е нужна свобода. Свобода, която да позволи развитието на този тип услуги и грижи. Защото залогът е голям: нашите родители, нашето бъдеще“, заключи Марков.

Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. Финално събитие в София ще обобщи изводите от дискусиите. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.

Кръглата маса се провежда в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.