Проект „Равни права и равни възможности за всички деца в Русе“

Проектът се финансира от ФРМС чрез Финансовият Механизъм на ЕИП и Каритас Русе

Обща цел:

Преодоляване на процесите на детска бедност и повишаване стандарта на живот за децата в град Русе чрез предоставяне на възможности за умствено, духовно, морално и социално развитие в интегрирана среда.

Специфични цели:

  1. 50 деца на възраст 7 – 18 години от град Русе с и без увреждания участват равноправно и активно в тематични клубове по интереси, развиващи техните знания и умения;
  2. Поне 50 деца с увреждания и техни връстници без увреждания от цяла България се срещат във виртуално място, което е еднакво достъпно за всички.
  3. Повишени са толерантността, разбирането и приемането на децата с увреждания от техните връстници чрез участие в съвместни интегрирани излети и лагер.
  4. Популяризирани са дейностите и постигнатите резултати.

Период на реализация: Март 2009 –Юли 2010

Обща стойност на проекта: 34.368 Euro

Основни дейности: От септември месец 2009 година в Център „Милосърдие” на Каритас Русе стартират 4 интегрирани Клуба по интереси, предназначени за деца на възраст от 7 до 18 години с увреждания и техни връстници от Русенските училища без увреждания:

ЕКО КЛУБ

В него децата имат възможност да изследват и опознаят света и себе си, чрез участие в много срещи и занимания на открито – излети, разходки, „изследователски експедиции”; Те откриват какво знаят или не знаят за растенията и животните, изработват сами къщички и хранилки за птици и катерици, опознават домашните си любимци, животните – строители, с мимикрията; научават вредни ли са „вредните” животни, тръгват по стъпките на динозаврите!

АРТ-АТЕЛИЕ

В арт-ателието децата работят с керамика, изобразително изкуство и…..куклен театър!

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Клубът е предназначен за младежи с и без увреждания на възраст между 14 и 18 години. Дискусионният клуб е алтернативна форма на детско/младежко участие, основана на принципа „учене, базирано на собствения опит и преживяване”. Основна цел на клуба е да се отговори адекватно на емоционално-поведенческите потребности на децата като им предостави защитено пространство, в което да общуват, да изпробват различни модели на поведение, да опознават себе си и другите.

НАСТОЛНИ ИГРИ

Запознава децата с българските традиции и ритуали, а също и ще даде възможност на всеки, който има желание не зависимо на колко е години да сподели времето си с децата от център „Милосърдие”, играейки спокойно някоя любима настолна игра.

Компютърно обучение за деца с увреждания

Целта на обучениетое е децата да се научат да работят самостоятелно с поне 1 компютърна програма, съобразно спецификата на увреждането си; да умеят да ползват интернет, да познават настоящия сайт и да могат самостоятелно да се възползват от него.