Приключи и втората част от обучението по училищна медиация и възстановителни практики за деца, пеоведено в Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ на Каритас Русе. Основни теми във втория блок бяха емоциите по време на конфликт, запазването на неутралност и груповата работа. Акцент беше поставен и върху „ролевите игри“, с които децата упражниха придобитите знания и умения за мирно разрешаване на конфликти.
Общата продължителност на обучението беше 20 часа и в него взеха участие общо 14 ученици от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“-Русе, които накрая положиха практически изпит за оценяване на придобитите умения, а успешно завършилите получиха удостоверение за медиатори.