Христос Възкръсна!

На разсъмване, в първия ден на седмицата, жените отиват на гроба на Спасителя. Ангел Господен им известява: „Няма го тук. Той възкръсна!“. (Мт.28,6) Наред с радостната вест за Възкресението, ангелът се обръща към жените с думите: „Идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите“. (Мт.28,7)

Изпълнени „със страх и радост голяма“ (Мт.28,8), учениците продължават да бъдат верни през вековете на желанието на Исус. Често служителите на „Каритас“, приближавайки се до нуждаещите се, са изпълнени с тези чувства. Страх от болката, мизерията, страданието… и тайната, защото знаят, че срещат Христос в малките. Радост от близостта до Господ и от възможността да бъдат в служба.

Мисията на „Каритас“ и на всеки християнин идва от обещанията на Възкръсналия: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“. (Мт.28,20)

Монс. Румен Станев
Помощен епископ на Софийско-пловдивска епархия
Президент на „Каритас България“