VII-МИ СВЕТОВЕН ДЕН НА БЕДНИТЕ

XXXIII-та неделя на обикновеното време
19 ноември 2023 година

«От никой сиромах не отвръщай лицето си» (Тов. 4, 7)

1. Световният ден на бедните, плодотворен знак за милосърдието на Отца, се провежда за седми път, за да подпомогне напредъка в нашите общности. Това е среща, която Църквата постепенно вкоренява в своята пасторална грижа, за да разкрива все по-добре централното съдържание на Евангелието. Всеки ден се ангажираме да приемаме бедните, но това не е достатъчно. Река от бедност пресича нашите градове и става все по-пълноводна, докато прелее; тази река сякаш ни залива толкова много, че викът на братята и сестрите, които молят за помощ, подкрепа и солидарност, се надига все по-силно и по-силно. Ето защо в неделята преди празника на Исус Христос, Царят на Вселената, ние се събираме около Неговата трапеза, за да получим отново от Него дара и ангажимента да живеем в бедност и да служим на бедните.

«От никой сиромах не отвръщай лицето си » (Тов. 4, 7). Това слово ни помага да разберем същността на нашето свидетелство. Като размишляваме върху Книгата на Товита, един малко известен текст от Стария Завет, увлекателен и изпълнен с мъдрост, можем по-добре да разберем посланието, което свещеният автор желае да предаде. Пред нас се разкрива една сцена от семейния живот: един баща, Товит, се сбогува със своя син Товия, който е на път да предприеме дълго пътуване. Възрастният Товит се опасява, че няма да може да види отново сина си и затова му оставя своето „духовно завещание”. Товит имал различни изпитания – бил изселен в Ниневия, после и ослепял, следователно бил двойно беден, но винаги е имал увереност, изразена чрез името, което носи: „Господ беше мое добро”. Този човек, който винаги се е уповавал на Господ, като на добър баща, желае да остави на сина си не само някои материални блага, но и свидетелството за пътя, който да следва в живота. Ето защо му казва: „През всички дни помни, сине, Господа, Бога наш, и не желай да грешиш и да престъпяш заповедите Му. През всички дни на живота си върши правда и не ходи в пътищата на беззаконието“. (Тов. 4, 5)

Прочетете цялото послание тук.