На 20 и 22 май 2015 година в Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ на Каритас Русе се проведе първата част от обучение по училищна медиация, в което взеха участие 14 деца от пети клас в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“.
В 6 програмни модула лекторите от Центъра Деница Лазарова и Александър Панайотов запознаха децата със същността на училищната медиация- процес, в който учениците улесняват дискусиите между страните по конфликт, като им помагат да работят заедно за разрешение, с което всички са съгласни. На обучението се разискваха още и понятието „конфликт“ и различните източници на конфликти, партньорската медиация и наборът от умения, които медиаторите трябва да притежават. В края на лекциите децата упражниха наученото чрез ролеви игри. Предстои втора част на обучението.