В днешния забързан свят, в който отчуждението се разстила сред все повече хора, да се направи някому добро се оказва често най-смелата постъпка, най-щедрият акт на милосърдие, особено когато този някой не е бил близък или роднина, не е бил даже познат, но е бил човек, изпаднал в нужда, който е търсел помощ и се е нуждаел от нея. Да дадете помощ безвъзмездно, като подадете ръка на нуждаещия се, като влезете в мътните води на наводнената сграда, за да извадите оттам давещия се, като занесете лекарствата на болната баба и си поговорите с нея, като за всичко това отделите два часа за излизане извън ледените доспехи на своето ежедневие, е най-чиста проява на човечност и милосърден акт, достоен за приветстване.

Зад всички тези думи и дела се е приютило доброволчеството – идващо от дълбините на любящото сърце. Доброволчеството – безценно деяние за онези, които го получават, безценен опит за онези, които го сътворяват. Да направиш добро за ближния си и нищо да не търсиш в замяна, е майсторството на доброто сърце, което по Божий образ и подобие обича и се раздава. Хората, които съзнателно извършват доброволчески действия, са участници в разпространението на Христовата любов към ближния. Любовта, която достига до сърцата на хиляди хора по света, които опитват ежедневно да противостоят с добрите си дела на все по-набиращите инерция световни конфликти, бедност и природни бедствия.

В днешния ден, 5 декември, от 1985 г. насам, отбелязваме Международния ден на доброволците. Целта на този ден е да обърне вниманието на обществото в посока на безвъзмездното даряване на добрина към човека и природата, да му припомня, че истинските ценности нямат цена, не са обусловени от различни контексти и добри намерения, а са спонтанни, но повтарящи се актове на доброволчество. „Каритас“, като част от Католическата църква и като помагаща организация, винаги е работила с много доброволци, които водени от християнските добродетели и вътрешното си чувство за съпричастност са се превърнали във вестители и посланици на човеколюбието.

Уважаеми доброволци на „Каритас“, искам да ви поздравя с днешния ви празник и да ви пожелая Христовата любов да свети винаги в душите ви! Защото без вашия жест на добрина, тази страна би била много далеч от Християнските ценности, без вас много страдащи биха изгубили надежда, без вас вярата в доброто и Бог не биха могли да достигнат до много от кътчетата в покрайнините на страната – там, където „Каритас“ се среща с бедните и онеправданите, хората от периферията, които имат най-голяма нужда от помощ.

Нека дните преди Рождество Христово бъдат изпълнени с благодат. Вярвам, че ще успеете да дадете най-добрия израз на Любовта на Детето Исус чрез делата на милосърдие, които напътстват сърцата ви.

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България”