На 11 февруари Католическата църква почита Света Богородица, Дева Мария от Лурд – застъпница на страдащите и надежда за болните. През 1992 г., една година след получаването на диагнозата „Болест на Паркинсон”, Свети Йоан Павел II предлага 11 февруари да бъде отбелязван като Световен ден на болните. Това е денят, в който със съпричастност и топлина си спомняме за нашите страдащи близки, за милионите болни по света и за хората, които се грижат за тях – техните близки, здравните служители и доброволците. Ден за духовен размисъл относно изпитанията, пред които ни изправя Бог, и за делата, с които можем да облекчим болките на немощните наши братя и сестри.

„Каритас”, като организация на Католическата църква, подкрепя страдащите хора, които живеят в изолация, сред самотата си и без своята надежда. Вярваме, че да подхождаш с топлина и надежда към изпадналия в нужда е пътят към едно по-добро и сплотено общество, основаващо се на принципите на солидарността, съпричастността и милосърдието. Нашите сътрудници ежедневно помагат на болните и немощните не само с грижи за тяхното здраве, но и с изслушване, разбиране и споделеност, зачитайки тяхното достойнство.

Нека да се помолим Бог да даде сила на всички, които се грижат за болните и слабите, за тези без утеха и надежда, за тези, които страдат, да ги упътва да намерят най-правилния подход в грижата за тях, подход, свидетелстващ милосърдната любов, възвръщаща достойнството на немощния. И нека да поверим XXV Световен ден на болните на застъпничеството на Света Богородица, за да придружава страдащите хора, нуждаещи се от утеха и силна надежда, както и да помага на всички, които са ангажирани в „Каритас”, да станат добри самаряни за техните братя и сестри, които понасят болест и страдание.

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България”