Близо 30 сътрудници от екипите на „Каритас“ за подкрепа на бежанци от центровете в София, Русе, Пловдив, Варна и Бургас взеха участие в работна среща на тема „Насърчаване на устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците в България“. Събитието, организирано от „Каритас България“, се проведе в дните 6 и 7 февруари в София.

По време на срещата участниците обсъдиха дейностите по съвместната инициатива с ВКБООН, имаща за цел да насърчи достъпа до пазара на труда на бежанци и хора, търсещи закрила в България.

Бяха представени добри практики от екипите на „Каритас София“ за водене на случаи, изграждане на мрежа от работодатели, обучения за професионална квалификация, менторство на работното място, предприемаческа програма и под. Сътрудниците от „Каритас Витания“ и от „Каритас Русе“ също изложиха свои постижения и предизвикателства в работата си с бежанци от Украйна и от други страни на произход.

В края на събитието бяха откроени предстоящи действия за повишаване капацитета на работа на екипите от центровете на „Каритас“ за подкрепа на бежанци, чрез периодичен обмен на информация и активно споделяне на опит.

Събитието се реализира в рамките на инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана в партньорство с ВКБООН.