Проект „Кухня на колела“

Местоположение: Част от Център за домашни грижи – Русе

Основни дейности: Ежедневна доставка на храна по домовете, осигуряване на социална подкрепа.

Финансиране: Дарения, Фондация „Комунитас”.

Контакт: Даринка Калапиш – ръководител на проекта
тел.: 0890215180