Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на домашно насилие

Капацитет: 15 места.

Лицензи от АКСУ:

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-535 за „Общностна работа“
  3. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  4. Лиценз № Л-3129-540 за „Осигуряване на подслон“
  5. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
  6. Лиценз № Л-3129-538 за „Застъпничество и посредничество“

Основни дейности: Настаняване и хуманитарна помощ; индивидуална интервенция за преодоляване на психическите травми; социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни услуги в подкрепа на социалното включване; емоционална подкрепа; възможност за поддържане на лична хигиена и уединение; консултация с адвокат; съдействие за връзка с институции; организация на свободното време.

Финансиране: Община Русе, общинска дейност

Контакти: Управител – Теодора Казанева

Тел: 0882 032 831
krizisen.centar@caritas-ruse.bg