Трафикът на хора на мъже, жени и деца се сравнява с робство … Целта му е експлоатация на евтина работна ръка, секс търговия, търговия с органи, принудителна просия или въвличане в престъпни дейности … пътищата на миграция също са често използвани от трафиканти и експлоататори за набиране на нови жертви на трафик … това е престъпление срещу човечеството.

Папа Франциск

   Публикуван бе крайният отчет-капитализация на девет годишния Европейско-средиземноморски проект за борба с трафика на хора, чийто активен партньор между 2011г. и 2016г. бе „Каритас Русе“ с координатор Кремена Цанева.

От септември 2011 г. до декември 2019 г. 15 организации на Каритас от Европейско-средиземноморския регион участваха в съвместен проект за борба с трафика – „Европейско-средиземноморска мрежа за борба с трафика“: Каритас Албания, Каритас Армения, Каритас Босна и Херцеговина, Каритас Букурещ / Румъния, Каритас Косово, Каритас Йордания, Каритас Ливан, Каритас Близкия изток и Северна Африка, Каритас Русе / България, Каритас Словения, Каритас Словакия, Каритас Испания, Каритас Турция, Каритас Украйна и Каритас Франция.

Основната цел на проекта бе да се засили сътрудничеството между организациите на Каритас, така че чрез програми за обучение и разработването на общи инструменти те да могат да укрепят своите умения и капацитет, както и своите кампании за застъпничество, насочени към Европейския съюз и национални / регионални организации.

Като държава на произход, и в по-малка степен транзитна страна и държава дестинация, България остава голяма част от световния проблем за трафик на жени и деца за секс и принудителен труд, по-специално на етническите групи от ромски и турски произход. В този смисъл, за съжаление, съвместната дейност между обществения и неправителствения сектор в борбата с трафика на хора не бе удовлетворителен и резултатът е недостатъчна защита на жертвите.

С какво допринесохме

През 2013 година, в София, „Каритас Русе“ организира международна среща с представители на 11 страни-партньори, чиито фокус падна върху подобряването на взаимодействието между държавите на произход и държави на дестинация, индифицирането на модели за съвместна дейност и инициативи и повишаване на осведомеността относно европейското законодателство. В рамките на визитата бяха осъществени и посещения на интеграционния център в Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и Фондация А21, на които партньорите по проекта имаха възможността да се запознаят подробно с начина на работа и вече осъществени добри практики в борбата с трафика на хора в България.

„Участието ни в мрежата ни предостави възможност да затвърдим ролята си на основен партньор в борбата с трафика на хора в държавата. С това ние придобихме ресурсите за подкрепа на жертвите в нужда.“ Кремена Цанева – коориднатор за „Каритас Русе“.

По време на участието на различни заинтересовани страни в дейностите на мрежата, отношенията ни с държавните участници и други организации, работещи в сектора за борба с трафика, се подобриха значително и се основават на доверие. Благодарение на доброто ни сътрудничество, през 2017 година, след конкурс на Община Русе, управляваме Кризисния център на града. Работата на Центъра е насочена в подкрепа на жертвите на трафик и на домашно насилие и предлага психологическа помощ, медицински консултации, социално подпомагане и правна помощ.

Посредством остановяването на ефективна комуникативна мрежа, бяха споделени методи и практики, бе изградена обширна мрежа от Каритас организации, работещи в тясно сътрудничество с други неправителствени организации и обществени институции.

Организациите на Каритас работят ефективно в партньорство и ще продължат да работят заедно по въпросите за правата на човека. Освен това укрепването на връзките между организациите на Каритас допринесе за появата на нови проекти между страните за засилване на борбата с трафика.

И накрая, съвместните процеси и опит на Европейско-средиземноморската мрежа за борба с трафика бяха счетени за толкова положителни, че доведоха до създаването на нова работна група по темата за миграцията, която включва няколко членове на мрежата. Организациите на Каритас работят ефективно в партньорство и ще продължат да работят заедно по въпросите на правата на човека.

Линк към рекламни клипове на програмата:

Видео 1: https://youtu.be/2L75Rqu44Fw

Видео 2: https://youtu.be/6ynCDK65aM4