Проект „Изгубени в света на киберпространството“

Финансиране: Европейската Комисия – Отдел ”Justice, Freedom and Security”; програми Daphne III

Патньори: Каритас Русе; Католическа организация за социална работа с жени в Берлинската Енория, Германия; Каритас България; La  Strada  – Фондация за борба срещу трафика на хора и робството, Полша; MPFSC – Център за подкрепа на семействата на изчезнали лица, Литва;  COATNET – Мрежа от Християнски Организации срещу Трафика на хора, Белгия.

Цели:

  • Провеждане на информационни кампании сред родители, настойници, педагози и учители и  едноседмични занятия с ученици; разясняване на връзката между новите комуникационни и информационни технологии с трафика на хора и сексуалното насилие;
  • Повишаване чувствителността на родителите и младите хора относно проблемите и рисковете при ползване на мрежата и новите медии;
  • Разработване на правила за поведение при ползване на интернет и другите мултимедии;
  • Изготвяне на информационни и образователни материали, целящи редуцирането на насилнически  и хулигански прояви, намиращи израз и популярност чрез новите медии и информационни технологии.

Продължителност: 2010 – 2011 г.