За поредна година Каритас Русе и Център за обществена подкрепа „Том Сойер” отбелязаха Европейския ден за борба с трафика на хора.

На 18 септември 2016 г. специалистите от Центъра, заедно със студенти от специалност „Социална педагогика“ в РУ „Ангел Кънчев” и доброволци от АГ „Гео Милев“ и ПМГ „Баба Тонка“ – гр. Русе реализираха в ОУ „Алеко Константинов” информационна кампания за превенция на трафика на хора.

Деца от различни класове на обучение имаха възможност да се запознаят с понятието „трафик“; причините и последствията от него; профилите на жертвата и на трафиканта; схемата за въвличане в трафик; начините за предпазване.

Представената презентация беше много интересна за децата и предизвика дискусия, в която те свободно изразиха своята позиция, отправиха въпроси и споделиха гледната си точка.

Учениците получиха и брошури и флаери, които съдържат информация за трафика, актуални координати и спешни телефони за връзка.

Събитието е част от кампанията на Каритас Русе за борба срещу трафика на хора, която включва различни инициативи и дискусии с участието на обществото и училищата- партньори на организацията в Русе.

Павлета Стефанова,
Управител на ЦОП „Том Сойер”