По повод Световния ден на бежанците, Европейското семейство на „Каритас“ организациите призоваваме политиците, вземащи решения в ЕС, да осигурят безопасни пътища, достоен прием и подкрепа за интеграция на всички хора, търсещи убежище в ЕС, независимо от страната им на произход. Както се вижда от положителната реакция към хората, бягащи от войната в Украйна – където има политическа воля, има и решение.

От началото на годината досега повече от 100 милиона души, което е 1% от световното население, са били принудително изселени поради конфликти, насилие, нарушения на човешките права и преследване в страни като Етиопия, Буркина Фасо, Мианмар, Нигерия, Афганистан, Украйна или Демократична република Конго. Хората не взимат лесно решението да напуснат родната си страна. Често, това е въпрос на оцеляване.

„Децата ми в Сомалия винаги говорят за експлозиите и терористичните атаки, които продължават вече 30 години от началото на войната. Затова дойдох в Белгия и искам да ги доведа (децата си) тук.“

Али Адан Осман, потърсил убежище в Белгия и получаващ подкрепа и съдействие от „Каритас Белгия“.

„Когато разбрах, че дъщеря ми се страхува да напусне мазето в Киев, за да отиде в кухнята ни да се нахрани, ми отне само няколко минути да взема решение да напуснем Украйна.“

Евгения Бондаренко, потърсила закрила в Белгия, в момента е служител на телефонната линия на „Каритас Белгия“ за помощ за бежанци от Украйна.

Повече от 1,4 милиона души по света се нуждаят от презаселване –  животоспасяващо действие за въвеждане на бежанците в страна, където те ще получат дългосрочна закрила. Само около 20 000 бежанци обаче бяха приети в ЕС през 2021 г.

Призоваваме европейските държави да засилят действията, спомагащи презаселването и да осигурят по-безопасни пътища към Европа. Това е проява на глобална солидарност, тъй като страни в близост до зони на конфликт от години приемат почти 90% от разселените хора в света. Въпреки многобройните вътрешни предизвикателства, които допълнително се влошиха от нарастващата продоволствена криза и затрудненията с доставките, свързани с войната в Украйна.

„Стените и оградите по границите не бива да се превръщат в норма. Хората, търсещи закрила, не трябва да се разглеждат като заплаха и отблъскването по границите трябва незабавно да спре. Призоваваме европейските лидери да осигурят хуманен отговор на нуждите на всички, стъпвайки върху добрия пример на реакцията към изселените хора от Украйна.“

Мария Ниман, Генерален секретар на „Каритас Европа“

Безпрецедентният отговор и незабавният политически акт на солидарност към бягащите от войната в Украйна вдъхват надежда, че когато има политическа воля, могат да се положат големи усилия за улесняване на достъпа до закрила и подкрепа за пълноценното участие на бежанците в обществото, в съответствие с ценностите на ЕС. Всеки може да стане бежанец, всеки има право на закрила. Сега не е моментът Европа да занижава отговорността си към бежанците.