На 18 април 2015 година се състоя общото събрание на Каритас Русе за отчетната 2014 година. Събитието беше открито от председателя на организацията Монс. Петко Христов, Никополски епископ и президент на Каритас България. На събранието присъстваха енорийските свещеници Страхил Каваленков и Койчо Димов, представители на организацията от Русе, Белене и Малчика, както и ръководителите на услугите, които Каритас Русе предоставя. Бяха приети финансовия отчет, доклада на независимия одитор и отчетите за дейността по различните направления на организацията.