Проект „Създаване на традиция за провеждане на Годишна среща на новите доброволци от енорийските организации на Каритас Русе“

През 2009 година Каритас Русе реализира проект „Създаване на традиция за провеждане на Годишна среща на новите доброволци от енорийските организации на Каритас Русе“, като част от програмата Духовно и организационно развитие. Проектът беше финансиран по съвместна пограма на Каритас Италия и CRS – Европа и Среден Изток за подпомагане развитието на  енорийските организации и доброволчеството.

„Възраждаме доброволческите традиции” беше обединяващото мото на Годишната среща на доброволците на Каритас Русе. В срещата взеха участие доброволци от Белене, Малчика и Русе и доброволни сътрудници на Каритас Русе от Габрово. Акцентът на срещата бяха новите доброволци, укрепване и сплотяване на екипа, представяне на структурата, мисията, дейността и стратегическите цели на Каритас Русе и на енорийските организации. Беше проведено обучение на тема: Набиране на средства за организации с идеална цел и ролята на доброволците, както и духовна беседа с водещ о. Петр. Г-жа Росица Иванова – Директор Дирекция социално подпомагане, Русе представи перспективите и възможностите пред нестопанските организации за предлагане на социалните услуги в общността.