Европейско – Средиземноморски проект за борба с трафика на хора

Осъществиха се обменни визити в повечето от страните, както и създаване на тематични работни групи. През 2013 година,в София, се осъществи международна среща с представители на 11 страни-партньори. Бяха представени добри практики и конкретни случаи, свързани с превенцията и борбата с трафика на хора в Каритас организациите от всички държави-партньори по проекта. Основните засегнати теми през дните на конференцията бяха подобряването на сътрудничеството между страните на произход и страни-дестинация на жертви на трафик, идентифицирането на модели за активни съвместни дейности и инициативи, запознаването с важни документи и директиви на ЕС, свързани с трафика, както и подготовката на следващия проект на мрежата. В рамките на визитата бяха осъществени и посещения на интеграционния център в Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет и Фондация А21, на които партньорите по проекта имаха възможността да се запознаят подробно с начина на работа и вече осъществени добри практики в борбата с трафика на хора в България.

Заключителната среща, на която официално приключи работата по Европейско-средиземноморския проект се състоя през септември 2013 г. в столицата на Косово, Прищина и на нея присъстваха представители на всички организации-партньори. На конференцията се отчетоха дейностите по проекта ибяха представени резултатите от двугодишната съвместна работа – успешен обмен на опит и добри практики по отношение на превенцията, застъпничеството и овластяването на преживелите трафик хора, осъществени учебни визити, създаване на тематични работни групи, превенция и подкрепа на уязвимите групи. Координаторът на Каритас Русе беше придружен и от представител на Националната комисия за борба с трафика на хора, който презентира работата на Комисията и доброто сътрудничество с неправителствения сектор и Каритас Русе като негов представител.