Повече от 30 участници от района на Левски и Свищов се включиха в енорийско обучение „Миграция и интеграция“, което се проведе на 30 юли в село Малчика. Обучението е част от инициативата „Регионален проект по миграция“ (RЕMAP). Основната цел е да се укрепи капацитетът за работа с уязвими групи бежанци в процеса на преминаване от специфична хуманитарна подкрепа към дългосрочна и устойчива социална интеграция.

Представителите на Каритас Русе споделиха опита си от работата с украинските граждани, бягащи от война, които живеят в Русе. Разказаха за подкрепата за социална медиация, помощ за настаняване и достъп до медицински грижи. Участниците бяха впечатлени от заниманията с децата от Украйна, които се водят от началото на месец юли в Русе и допринасят за по-безпроблемната им интеграция в местната общност.

„Енорийските общности са изключително важни в процеса на интеграция на бежанци и мигранти. Хората, които са напуснали дома си, имат нужда от подкрепа, без оглед на техния произход, вяра или други различия“, подчерта Стефан Марков, изпълнителен директор на Каритас Русе. Участниците в обучението от местните общности на Левски и Свищов споделиха и страхове, и опасения, но и надежда, че могат да бъдат полезни на нуждаещите се и да им окажат подкрепа.

Русенската католическа организация „Каритас“, като част от „Каритас България“, реализира инициативата „Регионален проект по миграция“ (REMAP) в партньорство със седем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите: „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“.

REMAP се реализира с финансовата подкрепа на „Каритас Италия“ и „Каритас Испания“.