Днес в Дневен център за деца със специални нужди „Милосърдие“ към „Каритас“ Русе, бяха открити обновена кухня и стая за игротерапия. Специални гости на екипа и децата от Центъра бяха  Димитър Недев, заместник-кмет „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ и Милена Влахова, директор дирекция „Социални и здравни дейности“. Малчуганите подготвиха баница и сладкиш с вишни за гостите и показаха своите умения в кухнята.

Обновената кухня е резултат от дарения и усилията на „Каритас“ Русе да предоставя качествени и разнообразни дейности в подкрепа на децата със специални нужди. Ателието по готварство цели да развие самостоятелни умения в децата и да ги запознае с кухненските условия и техники. Програмата включва усвояването на различни рецепти за ястия и напитки. Освен ателието по готварство, управителката на Центъра – Теодора Герганова – разказа и за стаята по игротерапия. Тя е отново резултат от подкрепата на Сдружение „Детство мое“, дългогодишен дарител на Центъра, които закупиха всички играчки, необходими за оборудването на пространството. По време на обиколката из Центъра, гостите бяха запознати и с дейностите за подкрепа на родителите на деца със специални нужди. Екип от специалисти работи в тяхна помощ по програмата на УНИЦЕФ „Да пораснем заедно +“. Програмата обхваща теми като: „Всяко дете е специално, всеки родител е специален“, „Нашите деца и как ги обичаме“ и „Психологически потребности на детето“.

Дневен център „Милосърдие“ е с капацитет от 34 деца и предлага разнообразен набор от социални услуги. С деца от всякакви възрасти работи екип от кинезитерапевт, логопед, социални работници и педагози, психологи и детегледачи. Освен зала по кинезитерапия, Центърът разполага с мултисензорна стая, детска площадка, обособена за деца със специални нужди, вана за хидротерапия, психомоторен и Монтесори кът, зала за арттерапия, както и стая за занаяти.