Силата на молитвата – това бе акцентът на духовните упражнения, които се проведоха на 18.06. и 19.06. в Русе с духовен наставник о.Валтер Горра – енорийски свещеник в града. В упражненията взеха участие служители от различните социални услуги и проекти на организацията.