Доброволци от Каритас Русе взеха участие в тридневно онлайн обучение, организирано от Каритас Австрия и посветено на застъпничеството сред младежите по темите на миграцията и развитието. Събитието, провело се от 9 до 11 февруари, събра младежи и служители на Каритас от цяла Европа, като основен фокус в него беше представянето на специален инструментариум за провеждане на застъпнически кампании, създаден в рамките на проект „Миграция, взамодействие и развитие“.

През първите два дни на онлайн обучението бяха разгледани взаимовръзките между миграция и развитие и бяха представени добри примери на кампании, водени изцяло от младежи. Третият ден беше фокусиран върху спецификите на застъпничеството и как да бъде постигнато по-силно въздействие върху обществото.

Повече информация можете да намерите тук.