На 23 март, по случай Първа пролет, екипът на „Том Сойер“, заедно с 16 доброволци на Центъра ог АГ „Гео Милев“, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, МГ „Баба Тонка“, СОУ „Възраждане“ и СОУ „Васил Левски“ посетиха децата с увреждания от Дневен център „Милосърдие“. Посещението беше по инициатива на доброволците, които поздравиха новите си приятели с песен и им подариха саморъчно направени подаръци.