По случай Деня на народните будители за децата от Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ към „Каритас Русе“ бяха организирани различни празнични занимания. Седем малчугани, родители, служители и доброволци от организацията раздаваха флаери на граждани с поздравление за празника. Специалистите от центъра подготвиха за всички деца подаръчни комплекти с книжка за народните будители, знаменца и почерпка. Празничният ден продължи с посещение на Екомузей с аквариум, където децата напълно се потопиха в атмосферата и подробно разгледаха всяка част на музея.

Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ се посещава от 29 деца в риск от отпадане от училище, живеещи в бедност или в рискови семейства. С тях работят социални работници и психолози, които извършват индивидуални и групови психологически, социални и образователни консултации, с цел придобиване на различни умения, повишаване на познавателната им култура и развиване на способностите им да се справят с трудности и предизвикателства.